Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Διαιτητές για φιλικούς αγώνες
Από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι όσα σωματεία επιθυμούν να ορίζονται διαιτητές στους φιλικούς τους αγώνες να ενημερώνουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ με ηλεκτρονικό μήνυμα (info@epsm.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2310 229874) και όχι τηλεφωνικά, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ πριν από την τέλεση του φιλικού, αναφέροντας πλήρη στοιχεία (ημέρα, ώρα, γήπεδο) του φιλικού τους αγώνα.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό διαιτησίας, δεν μπορεί κανένας διαιτητής της Ένωσης να διαιτητεύσει φιλικό αγώνα, χωρίς προηγουμένως να πάρει τον ανάλογο ορισμό από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΜ. 
Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται τιμωρία για το διαιτητή που θα διευθύνει φιλικό αγώνα, χωρίς ορισμό ή άδεια.