Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Τα δικαιολογητικά για τους προπονητές των σωματείων
Τα σωματεία πρέπει να καταθέσουν έγκαιρα τις δηλώσεις συμμετοχής τους στα αντίστοιχα πρωταθλήματα, προκειμένου να καταρτιστούν άμεσα και οι όμιλοι ανά κατηγορία.

Τα ερασιτεχνικά σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α1 και Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας υποχρεούνται με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους, προκειμένου να γίνει δεκτή, να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά του προπονητή τους, όπως α. αντίγραφο του διπλώματος UEFA Β (και άνω) - ταυτότητας τριετίας UEFA σε ισχύ, β. βεβαίωση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου που είναι μέλος ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., γ. δύο (2) αντίγραφα του ιδιωτικού συμφωνητικού (συμβολαίου) συνεργασίας τους με τον προπονητή το οποίο έχει κατατεθεί και στην Δ.Ο.Υ. και δ. παράβολο 75,00 ευρώ για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τους βοηθούς προπονητή των σωματείων της Α1 και Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και για τους διπλωματούχους προπονητές που συνεργάζονται με τα σωματεία Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.