Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Αυτοί είναι "καλλιτέχνες" μεγάλων επιφανειών!!!

Φωτογραφία του Stathis Georgiadis.
Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.Άρα λοιπόν μια επίσκεψη στους αγρότες που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρων και έχει να μας διδάξει πολλά.....

Φωτογραφία του Stathis Georgiadis.Φωτογραφία του Stathis Georgiadis.Φωτογραφία του Stathis Georgiadis.Φωτογραφία του Stathis Georgiadis.Φωτογραφία του Stathis Georgiadis.Φωτογραφία του Stathis Georgiadis.Φωτογραφία του Stathis Georgiadis.