Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Σύνταξη και κατάθεση καταστάσεων Υγείας ποδοσφαιριστών
Ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018 τονίζεται στα σωματεία ότι δεν θα γίνεται καμία κατάσταση Υγείας ποδοσφαιριστών δεκτή, χωρίς να αναγράφονται σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία των ποδοσφαιριστών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων (Επώνυμο – όνομα – όνομα πατέρα – όνομα μητέρας – ημερομ. γέννησης – αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας). 

Στις καταστάσεις Υγείας απαραίτητα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του γιατρού, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, η ειδικότητά του (Παθολόγος, Γενικός Γιατρός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Πνευμονολόγος, Αγροτικός Γιατρός και Αθλητίατρος) το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του.