Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Τακτοποίηση οφειλών σωματείων


Ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018, καλούνται τα σωματεία της δύναμης της ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Σε περίπτωση που σωματεία δεν τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα της περ. 2017 – 2018 και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε μεταβολή στη δύναμη των ποδοσφαιριστών τους (κατάθεση αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών), σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 21, παρ. 7 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων και το άρθρο 11, παράγρ. 13 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών – παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμών για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές.