Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Αλλάζει η ώρα

Αλλαγή ώρας -  Πότε και γιατί γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
Σήμερα Τα ξημερώματα  αλλάζει η ώρα από χειμερινή σε θερινή και οι δείκτες του ρολογιού πρέπει να γυρίσουν μία ώρα μπροστά (δηλαδή η ώρα θα δείχνει 04.00 αντί 03.00).