Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Να μην λείψει κανείς

Φωτογραφία του χρήστη Α.Π.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ.