Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Ψηφίζουμε σιγουριά!!!Ψηφίζουμε σίγουρο "ομόλογο"!!!Ψηφίζουμε Νίκο Γεωργιάδη.....