Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Νέα Σχολή Διαιτησίας της ΕΠΣ Μακεδονίας
Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, θα λειτουργήσει Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 20.30 στην αίθουσα διαλέξεων του Σ.Δ.Π.Θ. (Πολυτεχνείου 17 Β, 3ος όροφος).

Όσοι ενδιαφέρονται (άνδρες και γυναίκες, νέοι και νέες) να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Σχολής Διαιτητών θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, στη γραμματεία της ΕΠΣΜ (Τσιμισκή 31, 2ος όροφος, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου κατά τις ώρες 10.00 -– 15.00, τηλ. 2310 284285, εσωτερικό 0) ή στη γραμματεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνείου 17 Β, 3ος όροφος, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, κατά τις ώρες 10.30 - 14.00 και 18.00–- 20.30, τηλ. 2310 545868).
Υπεύθυνος της σχολής ορίστηκε να είναι ο Ιωάννης Τζίκας, μέλος της Ε.Δ. της ΕΠΣΜ, Πρόεδρος του ΣΔΠΘ και εκπαιδευτής διαιτησίας, ο οποίος θα έχει ως συνεργάτες του τον Παναγιώτη Μαυρόπουλο, εκπαιδευτή διαιτησίας 1ης κατηγορίας και έφορος σχολών του Δ.Σ. του Σ.Δ.Π.Θ. και τον Περίανδρο Πετρόπουλο, αναπληρωτή γενικό γραμματέα και έφορο λέσχης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης.
Δικαίωμα να καταθέσουν τη σχετική αίτηση (μπορεί να την «κατεβάσουν» από την ιστοσελίδα της Ένωσης, www.epsm.gr) έχουν όσοι γεννήθηκαν από το έτος 2000 (16 χρόνων) μέχρι το έτος 1990 (26 χρόνων) και είναι απόφοιτοι, τουλάχιστον, τρίτης τάξης Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης κρατικής Σχολής. Η τελική επιλογή των μαθητών – υποψηφίων διαιτητών της νέας σχολής θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προσωπική συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.
Τα μαθήματα της Σχολής θα διεξάγονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 20.30 στην αίθουσα διαλέξεων του ΣΔΠΘ (Πολυτεχνείου 17 Β, 3ος όροφος) και με την υποβολή της αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. β. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. γ. Αντίγραφο ή βεβαίωση σπουδών (τουλάχιστον τρίτης (3ης) γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής). δ. Ιατρική γνωμάτευση από καρδιολόγο και οφθαλμίατρο (από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα) και ε. Κατάθεση σχετικού παραβόλου για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Σχολής.