Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Η νέα διοίκηση του συνδέσμου προπονητών ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης

 πρόεδρος: Λάμπρος Ανδριόπουλος 

Α’ αντιπρόεδρος: Παύλος Μποΐκογλου

β’ αντιπρόεδρος: Αλεξ. τ. Μ. Θεοδωρίδης

 γεν. γραμματέας: Γ. Δεληγιάννης

 αναπλ. γεν. γραμματέας: Ελένης Σεμαλτιανού ταμίας:

Αικ. Τσιαπάνου
 αναπλ. ταμίας: Χρ. Γιαννουκίδης
 μέλη: Σπ. Ακρίβος, Ιερόθεος Γιαμουρίδης
 Χρ. Ζίφκας, Μιχ. Θαλασσινός
 αναπληρωματικά μέλη: Χαράλαμπος Σαββαΐδης, Ν. Μίντης, Χρήσιμος Δανδίκας. 


Επιτροπές: Πειθαρχική επιτροπή: Ιερ. Γιαμουρίδης, Χρ. Ζίφκας, Χρ. Γιαννουκίδης

 Δημοσίων σχέσεων: Ελένη Σεμαλτιανού, Μιχ. Θαλασσινός, Χαράλ. Σαββαΐδης

 ανάπτυξης και καλλιέργειας ποδοσφαίρου: Αλεξ. τ. Μ. Θεοδωρίδης, Σπ. Ακρίβος, Ν. Μίντης