Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Η νέα διοίκηση και ο νέος προπονητής της Κριαθιάς

Αποτέλεσμα εικόνας για ελλησποντος κριθιας
Πρόεδρος:Γεράκης Γρηγόρης
Αντιπρόεδρος:Δαρδαγάνης Παρασκευάς
Γεν.Αρχηγός:Αντωνόπουλος Παν.
Ταμίας:Σαφλέκου Κωνσταντία

Εφορος Γηπέδου:Δαμασκηνός Γιώργος
Δημ.Σχέσεων:Δαρδαγάνης Γιάννης
Μέλη:Ντάνης Χρήστος
Κλαθάς Γεώργιος
Λαζαρίδου Μαρία

Με απόφαση της νέας διοίκησης προπονητής αναλαμβάνει ο Στράτος Σαφλέκος.