Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Τεράστια φυσιογνωμία ο Τέρτσης