Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Φωτοστιγμιότυπα από την δεξίωση για τον αυριανό τελίκο.