Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα

Ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018, και κατόπιν της ανακοίνωσης από την Ε.Π.Ο. του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, καλούνται τα σωματεία νε μεριμνήσουν για τα παρακάτω:

α. Να συμπληρώνουν με πολύ προσοχή και με ευανάγνωστη γραφή τα στοιχεία τους (επωνυμία – ημερομηνία – αριθ. πρωτ. αλληλογραφίας, ονοματεπώνυμα Προέδρου και Γενικού Γραμματέα) καθώς και όλα τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών τους (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης και αριθμός δελτίου ποδοσφαιριστή). Η ιατρική θεώρηση πραγματοποιείται από μία από τις εξής ιατρικές ειδικότητες: αθλίατρο, παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό, αγροτικό γιατρό, ιατρό γενική ιατρικής και πνευμονολόγο). Για τα πρωταθλήματα υποδομών η ιατρική θεώρηση μπορεί να γίνει και από τις ειδικότητες της παιδιατρικής. Στην ιατρική θεώρηση θα αναγράφονται τα στοιχεία του ιατρού (ειδικότητα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ , διεύθυνση, τηλέφωνο).

Η κατάσταση υγείας θα φέρει οπωσδήποτε τη σφραγίδα του σωματείου, τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του σωματείου.

β. Η πρωτότυπη κατάσταση υγείας κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντός 24ωρου από την ιατρική της θεώρηση, συνοδευόμενη από μία (1) φωτοτυπία και εφόσον ελεγχθεί για την εγκυρότητά της, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από την Ε.Π.Σ.Μ. για την υποβολή της σε αυτήν.
Τα σωματεία οφείλουν να καταθέτουν στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ. τις καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών τους ΜΟΝΟΝ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ΜΟΝΟΝ κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 15.00, με αυτοπρόσωπη κατάθεση, με τηλεομοιοτυπία (fax) (2310229874) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση info@epsm.gr . 

γ. Να παραδίδουν στον διαιτητή του αγώνα τα δελτία των ποδοσφαιριστών τους μαζί με την πρωτότυπη κατάσταση υγείας τους, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση που έχει εκδώσει η Ε.Π.Σ.Μ..

δ. Η ιατρική θεώρηση έχει διάρκεια ένα (1) χρόνο και πρέπει να είναι εν ισχύ την ημέρα του αγώνα.
Τονίζεται στα σωματεία ότι καταστάσεις υγείας ποδοσφαιριστών με ελλείψεις (μη αναγραφή στοιχείων σωματείου, ποδοσφαιριστών, γιατρού, σφραγίδα σωματείου, ονοματεπώνυμα και υπογραφές Προέδρου και Γενικού Γραμματέα, ημερομηνίες), δεν θα γίνονται δεκτές.