Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Αισιόδοξος ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης


Χαλαρός είναι αυτό το διάστημα ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης παρά του ότι βρίσκεται συνεχώς σε διάφορες εκδηλώσεις σχεδόν σε όλην την Μακεδονία.Αυτό απορρέει από την δουλειά που έγινε μέχρι τώρα στην Α.Ε Αμπελοκήπων και από την αισιοδοξία του ότι <<η ομάδα θα πάει καλά>>