Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Όταν "μιλάει" ο πατσάς...εσύ δεν κάνει να μιλάς!!!