Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Τα μυστήρια συνεχίζονται

Mε ενημέρωσε ο SAT2 το όνομα του Κώστα Κορμαρή είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα πολλών παραγόντων και κυρίως των Δυτικών συνοικιών.Απλά κρατήστε αυτήν την δημοσίευση γιατί όταν θα έρθει η ώρα θα την επικαλεστώ.