Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Οι νέες ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές μετεγγραφές, αποδεσμεύσεις, υποσχετικές και επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών
Από την Ε.Π.Σ. Μακεδονίας ανακοινώνονται στα σωματεία της οι νέες ημερομηνίες που αποφάσισε η ΕΠΟ για την περίοδο των πρώτων εγγραφών, μετεγγραφών, αποδεσμεύσεων, υποσχετικών (δανεισμών) και επανεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
Συγκεκριμένα ισχύουν οι παρακάτω ημερομηνίες για την αγων. περίοδο 2017 - 2018:

Πρώτη Εγγραφή: 1.7.2017 – 30.4.2018

Μετεγγραφή: 1.7.2017 – 31.10.2017 και 1.1.2018 – 31.1.2018

Επανεγγραφή: 1.9.2017 – 31.10.2017 και 1.1.2018 – 28.2.2018

Υποσχετική : 1.7.2017 – 31.8.2017 και 1.1.2018 – 31.1.2018

Αποδέσμευση (ατομική): 1.7.2017 – 31.8.2017

Αποδέσμευση (ομαδική): 1.7.2017 – 31.7.2017, 1.9.2017 – 30.9.2017 και 1.1.2018 – 31.1.2018

Μετακίνηση ποδοσφαιριστών με χρήση της χιλιομετρικής απόστασης (άνω των 200 χλμ.): 1.10.2017 – 31.10.2017