Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Η ταύτιση των συναισθημάτων είναι πολύ σημαντική σε μια ομάδα!

Η ομοψυχία είναι σημαντικός παράγοντας για να μπορέσει να αποκτήσει μια ομάδα ομοιογένεια και γι αυτό θα πρέπει οι προπονητές να είναι εκπαιδευμένοι να μεταδίδουν αυτό το συναίσθημα για να μπορέσουν μετέπειτα να γευτούν ένα σύνολο που θα έχει ταύτιση στην επίτευξη των στόχων!