Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Δύο στα τρία!

Οι δύο πρώτοι ανέβασαν τις ομάδες τους στις ανώτερες κατηγορίες ενώ ο πρόεδρος είναι σταθερά προσηλωμένος προς το παρών στο συνδικαλιστικό του έργο.