Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Σοχού

Με τον πρόεδρο  Απόστολο Νόϊκο επισκεφτήκαμε το γυμνάσιο Σοχού και συναντηθήκαμε παρόντος και του τοπικού συμβούλου Αυγής Άκη Φωτιάδη με την διευθύντρια Ευτυχία Φιρίπη, με την οποία είχαμε έναν γόνιμο διάλογο για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα ενώ τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του γυμνασίου που διευθύνει.
Τέθηκαν όπως και σε άλλες μονάδες συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίλυση μικρών και μεγάλων προβλημάτων.