Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Τα λένε Δημητριάδης-Μίλκας

Κοινές ανησυχίες έχουν οι Σάββας Δημητριάδης και Παναγιώτης Μίλκας οι οποίοι ανταλάσουν συχνά-πυκνά απόψεις γύρω από το ποδόσφαιρο ενώ ο πρώτος είναι έτοιμος να καταθέσει μια σειρά προτάσεων για την αναβάθμιση του ερασιτεχνικού ποδόσφαίρου της πόλης.