Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Τι να ετοιμάζει άραγε;

Κάτι ετοιμάζει ο Παναγιώτης Δαργινάκης εκεί στην Ανάληψη αλλά δεν λέει τίποτα παραπάνω......Θα το ψάξουμε το θέμα και πάραυτα θα ενημερωθείτε !!!