Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Που είναι τα χρόνια

Παλιές καλές εποχές όταν όλοι συμμετείχαν κατά το μέτρο του δυνατού και ήταν μια ενωμένη γροθιά....Τώρα ίσως και των γενικότερων συνθηκών  που επικρατούν στην χώρα μας η ενασχόληση και η προσφορά είναι πολύ δύσκολη .