Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Αλαγή ώρας την Κυριακή

Αλλαγή ώρας -  Πότε και γιατί γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Μαρτίου 2017 αλλάζει η ώρα από χειμερινή σε θερινή και οι δείκτες του ρολογιού πρέπει να γυρίσουν μία ώρα μπροστά (δηλαδή η ώρα θα δείχνει 04.00 αντί 03.00).