Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Κρίνονται πολλά τον Μάρτη

Συνήθως τα πολλά παράπονα για την διαιτησία τα προηγούμενα χρόνια εκφράζονταν τον μήνα Φεβρουάριο.Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά παράπονα τον μήνα Μάρτιο.Ως ένα σημείο αυτό έχει μια λογική γιατί τα παιχνίδια πλέον είναι πολύ χρήσιμα και σε πολλές των περιπτώσεων κρίνονται θέσεις που οδηγούν στους στόχους που έχουν θέσει οι παράγοντες των ομάδων.Κάποιες διαμαρτυρίες βέβαια από την άλλη είναι υπερβολικές και έχουν στόχο επόμενα παιχνίδια!