Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Κοινά ενδιαφέρωντα με Δαδάλα

Με τον Παναγιώτη Δαδάλα μας συνδέει φιλία πολλών ετών και γι αυτό όποτε μας δίνεται η δυνατότητα να τα πούμε αφιερώνουμε πολύ χρόνο γι αυτό.