Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Κατάθεση δικαιολογητικών για τη σχολή UEFA B
Καλούνται όλοι όσοι κατέθεσαν αίτηση φοίτησης στη σχολή προπονητών ποδοσφαίρου UEFA B που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη από 15 μέχρι 29 Μαΐου 2017, να καταθέσουν στη γραμματεία της ΕΠΣΜ τα παρακάτω δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι 17 Μαρτίου 2017, με αυτοπρόσωπη κατάθεση ή με αποστολή μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου (Τσιμισκή 31 - 2ος όροφος - ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη) :

1.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής, 
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών, 
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών, 
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών,
5.Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης UEFA C, 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι: «παραιτούμαι από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σχολής προπονητών UEFA B, που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, στο χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 29 Μαΐου 2017»,
7.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο (προαιρετικά) και 
8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον.
Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ σε καμία περίπτωση να καταθέσουν το χρηματικό παράβολο σε λογαριασμό της ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή της ΕΠΟ πριν την ανακοίνωση των ονομάτων στους ιστότοπους της ΕΠΟ (www.epo.gr) και της ΕΠΣΜ (www.epsm.).
Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epsm.gr .