Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση για τη σχολή προπονητών ποδοσφαίρου UEFA B
Ενόψει της λειτουργίας της σχολής προπονητών ποδοσφαίρου UEFA B που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη από 15 μέχρι 29 Μαΐου 2017, ανακοινώνονται από την ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ τα παρακάτω :

Δεκτές θα γίνουν οι δηλώσεις συμμετοχής στην σχολή που θα κατατεθούν στη γραμματεία της ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τσιμισκή 31 - 2ος όροφος - ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη), με αυτοπρόσωπη κατάθεση ή με αποστολή μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 17 Μαρτίου 2017 και θα συνοδεύονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΠΣΜ (www.epsm.gr)
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης UEFA C
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι: «παραιτούμαι από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σχολής προπονητών UEFA B, που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, στο χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 29 Μαΐου 2017»
8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο (προαιρετικά)
9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
Kαλούνται όσοι ήδη έχουν υποβάλει αίτηση φοίτησης στην ως άνω σχολή να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν και τα ως άνω δικαιολογητικά με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραμματεία της ΕΠΣΜ ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (Τσιμισκή 31, 2ος όροφος, ΤΚ 54624).

Τέλος, επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ σε καμία περίπτωση να καταθέσουν το χρηματικό παράβολο σε λογαριασμό της ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή της ΕΠΟ πριν την ανακοίνωση των ονομάτων στους ιστότοπους της ΕΠΟ (www.epo.gr) και της ΕΠΣΜ (www.epsm.).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epsm.gr .