Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Πήραν μπρος οι "μηχανές"

Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται η Νίκη Νεοχωρούδας και αυτό οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στον Σάκη Θεοδοσίου που από την ημέρα που πήγε στην ομάδα αλλάξε πράγματα και καταστάσεις με συνέπεια να πάρουν μπρος οι <<μηχανές>>