Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Άρχισαν τα όργανα!!!Αναλυτικά η εισήγηση της Superleague, που αφορά την ΕΠΟ, για τη νέα δομή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου:

Αποτέλεσμα εικόνας για επο
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ
Η πρόταση μας για την νέα σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο., έχει ως εξής:
Α. Οι 54 Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώρας, να έχουν από 2 ψήφους: Σύνολο ψήφων εκατόν οκτώ (108).

Β. Οι 16 Π.Α.Ε. της Super League να έχουν από 3 ψήφους: Σύνολο ψήφων σαράντα οκτώ (48)
Γ. Η Super League να έχει μία (1) ψήφο
Δ. Η Football League να έχει έξι (6) ψήφους.
Ε. Ο Π.Σ.Α.Π. να έχει μία (1) ψήφο
ΣΤ. Η Ομοσπονδία Προπονητών να έχει μία (1) ψήφο.
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ: 165(108+48+1+6+1+1) ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 33% ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ
Στην περίπτωση μείωσης του αριθμού των Π.Α.Ε. της Super League από 16 σε 14, τότε οι ψήφοι για κάθε Π.Α.Ε., αυξάνονται από τρεις (3) σε τέσσερις (4), με αποτέλεσμα οι ψήφοι των Π.Α.Ε. να ανέρχονται συνολικά σε πενήντα έξι (56) και συνολικά οι ψήφοι διαμορφώνονται σε εκατόν εβδομήντα τρεις (173 (108+56+1+6+1+1)).
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ: 173 ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 36% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πιστεύουμε ότι ο αριθμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., είναι ιδιαίτερα μεγάλος, χωρίς να υφίσταται αντίστοιχα ιδιαίτερος λόγος για τον αυξημένο αριθμό των μελών.
Προτείνεται η μείωση του αριθμού των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (Διοικητικό Συμβούλιο) από είκοσι ένα (21) μέλη σε δέκα πέντε (15).
Παράλληλα προτείνεται όπως η Super League έχει 5 εκπροσώπους στην Ε.Ε. (Δ.Σ.) της Ε.Π.Ο., η Football League 1 και οι Ε.Π.Σ. 9.
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. ΘΑ ΕΧΕΙ 6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 40% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπρόσωποι της Super League θα εκφράζουν τις θέσεις του Συνεταιρισμού και όχι τις ατομικές τους.
Βεβαίως, για τη διαδικασία της διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων θα υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να τεθούν υπό συζήτηση.