Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

19 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ


Ξεκινάει σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε όλους τους Δήμους της χώρας. Για τον Δήμο Λαγκαδά προβλέπονται 19 θέσεις κατηγορίας ΔΕ γενικών καθηκόντων.

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνεται το κριτήριο της εντοπιότητας προκειμένου να πριμοδοτούνται οι δημότες των περιοχών με υψηλή μακροχρόνια ανεργία.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Για την εξυπηρέτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα ΚΕΠ του Δήμου Λαγκαδά και στο Δημαρχείο Λαγκαδά (πληροφορίες, ισόγειο). Τηλέφωνα: Δημαρχείο Λαγκαδά: 23943 30201, 2394330265 & 2394330221