Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Περασμένα μεγαλεία.....

Καρανέστωρ,ΦωτιάδηςΣαραϊδάρης από τα δυνατά ονόματα μιας άλλης εποχής που ανέβασαν το επίπεδο  διαιτησίας της Θεσσαλονίκης.