Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Αυτός που τάζει τους πάντες και τα πάντα.....


Ξέρετε πως λέγετε αυτός που τάζει ακόμη και στα δένδρα φίλοι μου αγαπημένοι;Μαυρογιαλούρος!!!