Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Από την ΕΠΟ έχει ανακοινωθεί ότι για την έκδοση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ορισμένου χρόνου οι τιμές των παραβολών διαμορφώθηκαν ως εξής: 
Δελτία τριών ετών: 50 ευρώ, δελτία δύο ετών: 60 ευρώ και δελτία ενός έτους 80 ευρώ.