Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

"Συνδιαμορφώνουμε το Μέλλον"

Φωτογραφία του χρήστη Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κ.Μ.