Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Ότι ανεβαίνει....κατεβαίνει....

Ξέρετε ότι η αλαζονεία είναι ότι χειρότερο για κάποιον ο οποίος διοικεί έναν οργανισμό η έναν φορέα.Είναι πολλά τα παραδείγματα όπου λόγω αυτής της συμπεριφοράς γκρεμίστηκαν πορείες και προσπάθειες πολλών ετών.όσοι λοιπόν αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα με χλευασμό και υπεροψία θα το πληρώσουν πολύ ακριβά και το γκρέμισμα θα κάνει πολύ θόρυβο!!!