Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Καινούργιες μπάλες!!!


Αρχίζουν και χαλνάνε οι μπάλες που είχαν μοιραστεί και κάποιες ομάδες ήδη άρχισαν να χτυπάνε και πάλι την <<πόρτα>> για να πάρουν καινούργια παρτίδα!!!