Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Στην θεωρεία των προπονητών ο Τράμπ

Αποτέλεσμα εικόνας για δαβιδ και γολιαθ

Τον υποτίμησαν,τον χλεύασαν,τον λοιδόρησαν και αυτό το πλήρωσαν ακριβά.Η νίκη του Τράμπ είναι ένα μήνυμα και μια προειδοποίηση  προς όλους που έχουν τάσεις αλαζονείας.
Κανονικά οι προπονητές πλέον πρέπει να βάλουν στην θεωρεία τους την νίκη του νέου πλανητάρχη και για το πως κατάφερε να κερδίσει πολύ πιο ισχυρούς αντιπάλους.Μαζί λοιπόν με τον <<Δαβίδ και Γολιάθ>> και ο Τράμπ