Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Άιντε πάλι τα ίδια!!!

Προσφυγές για προσωρινή διοίκηση στην ΕΠΟ και ακύρωση εκλογών!

Δύο προσφυγές θα κατατεθούν σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, οπότε συμπληρώνεται τετραετία από την εκλογή του υπάρχοντος ΔΣ, η οποία έγινε στις 6/10/2012.

Η πρώτη θα κατατεθεί στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ από την πλευρά Ενώσεων της «αντιπολίτευσης». Με την προσφυγή θα ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης, με το επιχείρημα ότι η θητεία της παρούσας διοίκησης έχει λήξει και πρέπει να διοριστεί νέα μέχρι την τέλεση των εκλογών, που έχουν προσδιοριστεί να γίνουν στις 26/10.

Η δεύτερη, θα κατατεθεί από πρόσωπα του ποδοσφαίρου και του «ευρύτερου χώρου» τα οποία θα ζητούν την ακύρωση των προσδιορισμένων για τις 26 Οκτωβρίου εκλογών επειδή με βάση τον αθλητικό νόμο που ψηφίστηκε το 2015, το καταστατικό της ΕΠΟ θα έπρεπε να έχει εναρμονιστεί με την αθλητική νομοθεσία, η οποία από το 2004 («νόμος Ορφανού») προβλέπει ότι οι εκλογές στην ΕΠΟ πρέπει να γίνουν με έναν εκλέκτορα ανά δέκα ερασιτεχνικά σωματεία και όχι με τρεις εκλέκτορες από κάθε Ένωση, όπως προβλέπει το καταστατικό της ΕΠΟ.

Οι δύο προσφυγές εφόσον γίνουν δεκτές αναμένεται να δημιουργήσουν νέα δεδομένα, ιδιαίτερα δεν στην περίπτωση της δεύτερης προσφυγής οι εξελίξεις μπορεί να είναι απρόβλεπτες…
ΠΗΓΗ:soccerplus.gr