Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Από τον αγιασμό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Λαγκαδά