Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Προειδοποιεί ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης

«Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ενημερώνει και προειδοποιεί ότι οι διπλωματούχοι προπονητές δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Κανονισμού Προπονητών ΕΠΟ 2016-2017.
Επίσης προπονητής ή και βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει δελτίο πιστοποίησης εισόδου (κάρτα πάγκου) στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ’ αυτόν σύμφωνα το άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Προπονητών ΕΠΟ 2016-2017. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού, υπάρχει κίνδυνος αφαίρεσης του διπλώματος προπονητή».