Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Παρατάθηκε η αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων έως 8 Οκτωβρίου 2017

Παρατάθηκε η υποχρέωση αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων με την κατάθεση κοινής υπουργικής απόφασης  με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694/307/07.10.2016, βάσει της οποίας παρατείνεται η προθεσμία των αδειών λειτουργίας των γηπέδων έως τις 8 Οκτωβρίου 2017, τα Σωματεία οφείλουν να απευθυνθούν στις οικείες Περιφέρειες για να εκδώσουν τις Άδειες Διεξαγωγής των Αγώνων
Οι Περιφέρειες μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Αθλητισμού (κα. Σιδερη, τηλ: 2131316397) για ενημέρωση και οδηγίες έκδοσης των Αδειών Διεξαγωγής των Αγώνων.