Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Λήγει η παράταση αδειών λειτουργία γηπέδων στις 8 Οκτωβρίου


Η άδεια διεξαγωγής  χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας και εφόσον η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση (ευνοείται προγραμματισμός) αναγνωρισμένης διοργανώτριας αρχής (π.χ. ΕΠΣ κλπ). Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας  της οικείας Περιφέρειας (σύμφωνα με τον Οργανισμό των Περιφερειών αρμάδα είναι οι Διευθύνσεις Υγείας αυτών).
Για τη λειτουργία οποιασδήποτε αθλητικής εγκατάστασης απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον γενικό γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις του νόμου, που ελέγχονται και διαπιστώνονται από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συγκροτείται από την αποκεντρωμένη διοίκηση σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Ο ιδιοκτήτης (πχ δήμος) ή ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης, η οποία δεν έχει άδεια λειτουργία και αυτός παραχωρεί ή επιτρέπει τη διεξαγωγή σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης  καθώς επίσης  και ο πρόεδρος του αθλητικού σωματείου, το οποίο συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση τιμωρούνται από τα δικαστήρια με φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων.
metrosport.gr